تعطیلات مارکت
مارکت اوقات فراغت

حریم خصوصی

 

  

 

 

هدف اصلی از جمع آوری اطلاعاتِ اعضاء

هدف اصلی از جمع آوری اطلاعاتِ اعضاء اعم از نام، نام خانوادگی، شماره تلفن، ایمیل، آدرس پستی و مواردی از این دست، صرفاٌ به دلیل ارائه خدمات منحصر به فرد و تشویقی، ارائه بهترین پیشنهادات، دریافت نظرات و پیشنهادات و در مجموع، ارتباط مفید تر با اعضا می‌باشد. همچنین بر اساس این اطلاعات در صورت وقوع هر پیشامد پیش بینی نشده‌ای امکان شناسایی خریدار و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده میسر خواهد بود.

 
 

 

 

حفظ اطلاعات شخصی شما

تعطیلات مارکت خود را متعهد می‌داند که با تمام قوا از کلیه اطلاعات شخصی و خریدهای شما به‌عنوان عضو سایت حفاظت نموده و این اطلاعات را جز با مجوز مقامات قضایی در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی ثالثی قرار ندهد.