نمایش یک نتیجه

تماشای تئاتر در تهران بهترین گزینه برای گذراندن اوقات فراغت

تئاتر یکی از هنرهای نمایشی است که در لیست هنرهای هفتگانه جای دارد. هدف اصلی از اجرای تئاتر، نمایش مراسم